Obwód nr 47 "Bolimów"

Obwód nr 47 "Bolimów" nazywany przez myśliwych „Bolimów”, to obwód polny, położony na terenie Powiatów Skierniewickiego i Łowickiego. Koło dzierżawi ten obwód od początku swego istnienia. Obwód nr 47 od południa graniczy z dużym kompleksem leśnym, Puszczą Bolimowską. Północnym krańcem obwodu płynie rzeka Bzura. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 8426 ha, z czego 634 ha to grunty leśne. Oprócz dwóch rzek, obwody przecinają liczne mniejsze cieki wodne, których brzegi porastają pasy drzew i krzewów. Na terenie obwodów prócz niewielkich lasków, występują liczne remizy śródpolne, zakrzaczenia oraz miedze. Takie ukształtowanie terenu, czyni obwody wspaniałym biotopem dla zwierzyny drobnej oraz mocnej populacji sarny. Duży areał uprawy kukurydzy jest magnesem dla dzików, które wyrządzają znaczne szkody łowieckie. Na stałe już w obwodzie bytują daniele, które swój matecznik maja w graniczącej z obwodem Puszczy Bolimowskiej. W gospodarce łowieckiej kładziemy duży nacisk na pozyskanie lisów. Gatunki zwierzyny dominującej w pozyskaniu: daniel, sarna, dzik, lis, bażant, kaczka.
woj. łódzkie, 62 km od Warszawy

Obwód nr 304 "Gostynin"

Obwód nr 304 "Gostynin" nazywany przez myśliwych „Gostynin”, jest obwodem leśnym położony na terenie Powiatu Gostynińskiego, który koło dzierżawi od końca lat 50-tych. Wschodnią granicą obwodu płynie rzeczka Skrwa. Powierzchnia obwodu wynosi 44601 ha, w tym prawie 1900 ha to las, wchodzący w skład Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Podstawowym gatunkiem drzewostanu jest sosna z domieszką świerku i brzozy. Liczne dęby, w latach owocowania są magnesem dla zwierzyny grubej nie tylko z naszego obwodu. Nadleśnictwo Gostynin od pewnego okresu wprowadza z dobrym skutkiem podszyty dębu, świerku, buku oraz innych drzew liściastych. Podszyty w starodrzewiach są na tyle gęste i wysokie, by stały się dzienną ostoją zwierzyny. Duża ilość malin, jeżyn i jałowca jest cennym uzupełnieniem wartościowego żeru dla saren i jeleni przez cały rok, a szczególnie podczas trudnych zimowych miesięcy. Część obwodu w rejonie wsi Marianka, to bagna i olsy, stanowiące doskonałe warunki do rozmnoży ptactwa wodnego, z powodzeniem wyprowadzają lęgi gęś gęgawa . Podstawowymi gatunkami pozyskiwanej zwierzyny łownej są: jelenie, sarny i dziki. Odbywające się co roku rykowiska, dostarczają myśliwym niezapomnianych przeżyć. Jako ciekawostkę należy podać, że w pierwszych latach użytkowania obwodu, jelenie w tym łowisku nie występowały. Dzięki zmieniającej się strukturze lasu, pierwsze osobniki pokazały się pod koniec lat sześćdziesiątych. Ponadto polujemy na zwierzynę drobną: lisy, bażanty, kaczki.
woj. mazowieckie, 126 km od Warszawy

Obwód nr 422 "Siedlce"

Obwód nr 422 "Siedlce" nazywany przez myśliwych „Siedlce”, jest obwodem polnym. Północną granicą przylega do Siedlec. Jego powierzchnia to 5540 ha z czego 1370 ha to las. Na mozaikę krajobrazu składają się liczne remizy, laski i łąki, w tym łąki „lipnickie”, jedyne swego rodzaju, na których majowy poranny podchód na rogacza, na długo pozostaje w pamięci. Przez obwód powoli płyną dwie rzeczki Myrcha i Muchawka waz z ciągiem kilku stawów rybnych „Mościbrody”. W drzewostanie dominującymi gatunkami są sosna i dąb. W domieszce występuje lipa, brzoza, grab i olchy. Na terenie obwodu gniazduje objęty ochroną gatunkową bocian czarny, a bocian biały stanowi nierozłączny element tutejszego krajobrazu. W 1982 roku na terenie obwodu utworzono rezerwat „Gołbórz” zajmujący powierzchnię ok.66 ha. Jest to teren bardzo urozmaicony, zarówno pod względem przyrodniczym jak i krajobrazowym. Największą powierzchnię w rezerwacie zajmują zbiorowiska torfowiskowe z wieloma rzadkimi gatunkami roślin Rośnie tu m.in. rosiczka, owadożerna bylina torfowiskowa, której liście są pokryte ruchomymi lepkimi włoskami, wydzielającymi soki trawienne. Polujemy tu na dziki, sarny, lisy, bażanty. To tu niegdyś były liczne rozkłady zajęcy i kuropatw. Tutejsze wiosenne ciągi słonek, na długo pozostaną w pamięci myśliwych, którzy jeszcze nie tak dawno, choć raz na nie polowali. W tym łowisku występują przechodnio łosie, a miejscowe kapitalne rogacze są obiektem westchnień niejednego myśliwego.
woj. mazowieckie, 124 km od Warszawy