Historia koła

Wojskowego Koła Łowieckiego nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej powstało w 1951 roku. Początki naszego Koła i Wojskowa Akademia Techniczna to wspólna historia, którą stanowią ludzie tworzący Akademię.

Pierwotnie nazywane Bemowskim Kołem Łowieckim przy Wojskowej Akademii Technicznej, zostało zarejestrowane w Wojskowym Związku Łowieckim pod nazwą Wojskowe Koło Łowieckie nr 308 przy Wojskowej Akademii Technicznej. Grupa założycielska koła to w większości ludzie w mundurach. Na przestrzeni ponad 65 lat istnienia siedziba koła jest w Wojskowej Akademii Technicznej.

Na początku swego istnienia Koło otrzymało w dzierżawę obwody łowieckie: „Terespol”, „Jasionna” (nr 8), „Żuromin” (nr 50). Pod koniec lat pięćdziesiątych zrezygnowano z obwodu a „Terespol” na rzecz obwodu „Gostynin” (nr 262), a w kilka lat później obwód „Żuromin” zamieniono na obwód „Mościbrody” (nr 291). Obszar obwodów na przestrzeni lat podlegał korektom, zmianie ulegała numeracja obwodów.

Obecnie koło dzierżawi trzy obwody łowieckie: Bolimów nr 47 (polny), Gostynin nr 304 (leśny) i Siedlce nr 422 (polny) o łącznej powierzchni 18 564 tys. hektarów. Na 50 rocznicę powstania, ufundowano i nadano Kołu sztandar. W 2021 Koło będzie obchodziło 70 lecie postania.