Kontakt

Wojskowe Koło Łowieckie nr 308

przy Wojskowej Akademii Technicznej

ul. Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa

tel/fax 261 83 97 65

sekretarz
e-mail: kazimierz.kolinski@wat.edu.plNIP: 522-26-34-239 REGON: 010145216

Nr rachunku bankowego: 16 1020 1185 0000 4802 0098 2009